Justitsministeriet har valgt at genopslå stillingen som dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Fristen for at søge stillingen udløb i henhold til det tidligere jobopslag ellers den 3. juni 2013.

Fristen for det nye stillingsopslag er den 13. august 2013 kl. 12 og kan findes ved at klikke her.

Om Domstolen > 2. Organisation > 2.1 Dommere:

Det samlede antal dommere ved Domstolen er 47 – én fra hver medlemsstat i Europarådet. Dommerne udpeges ved, at hver af medlemsstaterne nominerer 3 kandidater til dommerstillingen, hvorefter plenarforsamlingen i Europarådet ved flertalsbeslutning står for den endelige udvælgelse, jf. art. 22. Kandidaterne er normalt statsborgere i den kontraherende stat, selvom dette ikke er et krav. Forinden den endelige udvælgelse vil plenarforsamlingen have gennemført interviews med hver af kandidaterne, således at kandidaternes baggrund og faglige kompetencer kontrolleres.

Valgperioden for en dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol strækker sig over 9 år, hvorefter dommeren ikke kan genvælges, jf. art. 23, stk. 1. Det fremgår af art. 21, at dommerne skal nyde den højeste moralske anseelse og samtidig enten besidde de kvalifikationer, der kræves for udnævnelse til høje juridiske embeder, eller være retskyndige af anerkendt sagkundskab. Dommerens embedsperioden udløber ved det 70. fødselsår, selvom dommerens samlede embedsperiode ikke har forløbet 9 år.

Danske dommere ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

1998 til nu – Peer Lorenzen
1989 til 1998 – Isi Foighel
1982 til 1988 – Jørgen Gersing
1980 til 1981 – Max Sørensen
1971 til 1980 – Helga Pedersen
1959 til 1971 – Alf Niels Christian Ross

Udfærdiget af Tobias Jensen