11, stk. 1, litra d), og art. 11, stk. 4] Henvisningen i artikel 6, stk. 3, TEU til den europæiske menneskerettighedskonvention forpligter ikke den nationale ret, såfremt der er konflikt mellem en … Læs mere

Læs mere: Istituto per l’Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES) m.fl.

Udfærdiget af Nyhedsrobot