Europa-Parlamentets beslutning af 15. marts 2023 om gennemførelsesrapport om aftalen om Det Forenede Kongeriges udtræden af EU (2020/2202(INI)) der henviser til aftalen om Det Forenede Kongerige … Læs mere

Læs mere: Gennemførelsesrapport om aftalen om Det Forenede Kongeriges udtræden af EU

Udfærdiget af Nyhedsrobot