IMAG1541Forhandlere fra Europarådets 47 medlemsstater og EU blev den 5. april 2013 enige om indholdet af det tiltrædelsesdokument, der skal lade EU tiltræde Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (Konventionen).

EU har ikke som institution tiltrådt konventionen, selvom det eksempelvis i medfør af Lissabon-traktaten blev et krav, at de enkelte EU-medlemslande skulle tiltræde Konventionen. Således vil EU’s handlinger ved en tiltræden være underlagt Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols jurisdiktion .

Teksten, som forhandlerne blev enige om, afventer nu EU-domstolens kommentarer.

Se Europarådets pressemeddelelse (klik her).

Udfærdiget af Tobias Jensen