Det er legitimt at arbejde for en revision af Den Europæiske …Dagbladet InformationOgså højrenationale partier i Europa ønsker et opgør med frihedsrettigheder, international retsorden og globalt samarbejde, og i Danmark mener et bredt folketingsflertal nu, at Den Europæiske Menneskerettighedskonvention lægger for snærende bånd på …
Source: Google News Dansk

Udfærdiget af Nyhedsrobot