Dagbladet Information'Der er brug for en kontrol af, om man er gået for vidt'Dagbladet Information»Grunden til at Den Europæiske Menneskerettighedskonvention har fået en så enorm gennemslagskraft er, at der er et klageorgan – domstolen – som kan træffe endelige og bindende afgørelser. Nogle vil sige: 'Det har vi ikke brug for,' andre vil sige, at …and more »
Source: Google News Dansk

Udfærdiget af Nyhedsrobot