Regeringen anfører i lovforslaget, at det kan være strid med den europæiske menneskerettighedskonvention. Lovforslaget skal hastebehandles med opbakning fra et klart flertal i Folketinget. Det … Læs mere

Læs mere: De Radikale vil bremse hasteforslag om fremmedkrigeres pas …

Udfærdiget af Nyhedsrobot