Formålet med den er at sikre, at medlemslandene efterlever Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Derfor er det muligt for borgere og stater at klage til domstolen, hvis de mener, at … Læs mere

Læs mere: Dansk udvisning af somalier var i strid med menneskerettigheder

Udfærdiget af Nyhedsrobot