By Jacob Mchangama, Justitia

Danmark har i dag været til “menneskerettighedseksamen” i FN’s Menneskerettighedsråds Universal Periodic Review “UPR”. Grundtanken bag UPR er god og sund: Alle FN’s stater skal stå på mål for deres menneskerettighedsefterlevelse, og alle de øvrige stater får lejlighed til at komme med ris, ros og anbefalinger. Og der er naturligvis noget at komme efter i forhold til Danmark. Flere stater slog ned på anvendelsen af isolationsfængsling af mindreårige, Holland anbefalede, at Danmark evaluerer sin terrorlovgivning, ligesom flere lande satte fingeren på regeringens asylpakke, der som bekendt indeholder bl.a. udvidet adgang til frihedsberøvelse og – i hvert fald i ministerens oprindelige forståelse – en adgang til at beslaglægge personlige smykker og værdigenstande.  Der var dog så vidt Læs mere

Læs mere: Danmark til Menneskerettighedseksamen i FN III

Udfærdiget af Nyhedsrobot