Ekstra BladetBreivik bliver afvist i anke over fængselsforholdEkstra BladetAnkeudvalget mener, at der heller ikke er grund til at betvivle den måde, som domstolen har fortolket den europæiske menneskerettighedskonvention. Breivik anlagde sagen mod staten, fordi han mener, at den benytter sig af alt for strenge forhold i …Breivik får ikke sin sag prøvet i HøjesteretDRall 5 news articles »
Source: Google News Dansk

Udfærdiget af Nyhedsrobot