Efter en samlet vurdering finder Østre Landsret dog, at hverken retsplejelovens regler eller Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er til hinder for, at samtlige optagelser må bruges som bevis i … Læs mere

Læs mere: Borglit-drabet: Stor sejr til politiet

Udfærdiget af Nyhedsrobot