B.T.Boede 19 år i Danmark: Somalier udvist efter groft overfaldB.T.Ved begge instanser slap han med en betinget udvisning i forbindelse med dommen, da både by- og landsret mente, at en udvisning ville være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det fik anklagemyndigheden til at gå til Højesteret.and more »
Source: Google News Dansk

Udfærdiget af Nyhedsrobot