Traktaten opfordrer også Den Europæiske Union til at tiltræde den europæiske menneskerettighedskonvention. Den fastsætter en forpligtelse til: at respektere de grundlæggende rettigheder i Den … Læs mere

Læs mere: Beskyttelse og fremme af menneskerettighederne

Udfærdiget af Nyhedsrobot