DEBAT: Regeringen vil med et lovforslag fratage børn af danske statsborgere retten til dansk statsborgerskab, hvis de er børn af såkaldte fremmedkrigere og fødes i et konfliktområde. Det er hård straf … Læs mere

Læs mere: Bedsteforældre for Asyl: Regeringen vil straffe de nyfødte …

Udfærdiget af Nyhedsrobot