Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Tag Archives: Stemmeret

Scoppola mod Italien (nr. 3), sagsnummer 126/05

24/03/2013

Afgørelse af 18/01/2011

RESUMÉ Klager blev i 2002 idømt livsvarigt fængsel, hvilket ifølge italiensk lov medførte at han mistede retten til at besidde et offentligt embede og retten […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Nicolas Bratza: Hvorfor får menneskerettigheder så meget kritik i pressen?

27/10/2012

Pressen i Storbritannien har ifølge den britiske dommer ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Nicolas Bratza, været ualmindelig kritiske overfor domstolen. Kritikken er hovedsageligt affødt af Domstolens […]

Udfærdiget af Tobias Jensen