Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Tag Archives: vidneudsagn

Al-Khawaja og Tahery mod Storbritannien, sagsnummer 26766/05 og 22228/06, storkammeret

14/09/2014

Afgørelse af 15/12/2011

Krænkelse af artikel 6, idet klager 1 alene blev dømt på baggrund af vidneudsagn, som klager ikke havde adgang til at kontraafhøre. Vidnet var ikke mødt op pga. frygt for klager. Ikke-krænkelse fsva. dom på baggrund af afdøds vidneudsagn i klager 2's sag.

RESUMÉ Al-Khawaja var en læge, som var dømt for to tilfælde af blufærdighedskrænkelse over for kvindelige patienter. Den ene af kvinderne begik selvmord før retssagen, […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Ajdaric mod Kroatien, sagsnummer 20883/09

14/09/2014

Afgørelse af 13/12/2011

Krænkelse af artikel 6, idet klager alene blev idømt fængselsstraf som følge af tvivlsomt vidneudsagn afgivet af en psykisk syg, der bl.a. led af vrangforestillinger.

RESUMÉ Klager, der afsonede en fængselsdom for tyveri, var indlagt på et fængselshospital, hvor han delte stue med flere andre. En af de andre patienter […]

Udfærdiget af Justitsministeriet