I Storbritannien fortsætter kritikken af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Den engelske justitsminister, Grayling, har givet udtryk for, at Storbritannien om muligt vil forlade Europarådet, hvis de konservative vinder ved næste valg.

Denne udmelding kommer samtidig med, at en kommission den 17. december 2012 blev nedsat for at udfærdige Storbritanniens egen “bill of rights” (lov om basale rettigheder).

Det er flere nylige domme fra menneskerettighedsdomstolen mod Storbritannien vedr. nægtet udvisning af terrorist og indsattes ret til at stemme, som har bragt sindene i kog i kongeriget.

Kilde: The Telegraph.

Udfærdiget af Tobias Jensen