jm_storJustitsministeriet har den 20. december 2012 offentliggjort følgende pressemeddelelse på ministeriets hjemmeside:

 

Regeringen har besluttet at nedsætte et sagkyndigt udvalg, som skal se på spørgsmålet om Danmarks overholdelse af sine menneskeretlige forpligtelser.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Regeringen lægger stor vægt på, at Danmark lever op til sine internationale forpligtelser på menneskeretsområdet.
Regeringen har derfor i dag besluttet at nedsætte et sagkyndigt udvalg, som skal se på spørgsmålet om Danmarks overholdelse af sine menneskeretlige forpligtelser. Udvalget skal bl.a. se på, om flere menneskerettighedsinstrumenter bør inkorporeres i dansk ret, og om Danmark bør påtage sig flere internationale menneskeretlige forpligtelser.”

Regeringen vil bede udvalget om at komme med anbefalinger om, hvorvidt – og i givet fald hvordan – Danmark bør

– inkorporere flere menneskerettighedsinstrumenter i dansk ret,
– tilslutte sig den individuelle klageadgang til yderligere FN-komitéer og
– ratificere den 12. tillægsprotokol til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention om et generelt diskriminationsforbud.

Formand for udvalget bliver højesteretsdommer Hanne Schmidt.

Læs hele kommissoriet (pdf)

Udfærdiget af Tobias Jensen