Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har den 1. februar 2014 besluttet at kommunikere sagen Sirenko mod Ukraine (sagsnummer 9078/14), der vedrører de ukrainske myndigheders håndtering af den seneste tids demonstrationer mod Ukraines afvisning af en handelsaftale med EU.

Klager, som har deltaget i demonstrationerne i Ukraine siden 29. november 2013, gør gældende, at han blev tæsket af det ukrainske politi, da demonstrationen af politiet forsøgtes opløst. Endvidere gør klager gældende, at han blev ulovligt frihedsberøvet den 30. november 2013. Klager påberåber sig Konventionens artikel 3 (forbud mod nedværdigende behandling), artikel 5 (retten til frihed og sikkerhed), artikel 11 (forenings- og forsamlingsfrihed) og artikel 13 (retten til effektive retsmidler).

Klager gør tillige gældende, at de af myndighederne iværksatte foranstaltninger til at imødegå demonstrationerne har krænket klagers og andre demonstranters rettigheder i henhold til artikel 3, artikel 5, artikel 8 (retten til respekt for privatliv), artikel 11 og artikel 13 og artikel 1 i protokol 1 (retten til ejendom).

Interessant er det, at Domstolen har besluttet at hastebehandle sagen i medfør af Rule 41 i Domstolens Rules of Procedure. Domstolen modtog klagen den 28. januar 2014 og allerede den 1. februar 2014 kommunikeredes sagen til den ukrainske regering med frist for besvarelse den 28. februar 2014.

Udfærdiget af Tobias Jensen