Sagen blev anlagt mod Social- og Ældreministeriet for at få staten til at anerkende, at behandlingen af den 80-årige på blandt andet optagelseshjemmet Frederiksholm var i strid med Den Europæiske … Læs mere

Læs mere: Staten frifundet i sag om overgreb og fejlanbringelse

Udfærdiget af Nyhedsrobot