KNRProfessor kalder fyringen af Henrik Leth for 'ulovlig'KNRDet er et indgreb i foreningsfriheden, som er beskyttet af den europæiske menneskerettighedskonvention og af en forvaltningsretlig lighedsgrundsætning. I stedet er fung. direktør i fisker- og fangernes organisation, KNAPK, Tønnes Berthelsen, blev …
Source: Google News Dansk

Udfærdiget af Nyhedsrobot