Fyens StiftstidendeMedie: Intern mail skulle advare Støjberg inden lovbrudBerlingskeDen strider imod FN's Børnekonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, lød det. Også Folketingets Ombudsmand omtaler i sin redegørelse af sagen en intern e-mail fra Udlændinge- og Integrationsministeriet fra 9. februar. Den belyser …Røde partier vil have klarhed om Støjbergs asylinstruksBørsen Onlineall 19 news articles »
Source: Google News Dansk

Udfærdiget af Nyhedsrobot