Seks portugisiske unges sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol kan ændre spillereglerne for dansk klimapolitik. Vinder de unge sagen, kan klimaaftaler blive menneskeretligt bindende, og det … Læs mere

Læs mere: Klimamål kan blive menneskeretligt bindende

Udfærdiget af Nyhedsrobot