Højesteret fandt efter en samlet vurdering, at idømmelse af opholdsforbud med den nævnte geografiske og tidsmæssige udstrækning ikke var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. I … Læs mere

Læs mere: Højesteret: Opholdsforbud i våbensag er i orden

Udfærdiget af Nyhedsrobot