Ifølge regeringens visioner for fremtidens Danmark bør Grundloven ændres, så både monarkiet nedtones, og den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) bliver en del af Grundloven. Det er særligt … Læs mere

Læs mere: Grundloven kan blive undermineret

Udfærdiget af Nyhedsrobot