Baggrund Mediefrihed og -pluralisme er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention. Nyere rapporter fra Kommissionen og … Læs mere

Læs mere: Europæisk retsakt om mediefrihed: Rådet sikrer forhandlingsmandat

Udfærdiget af Nyhedsrobot