By Jacob Mchangama, Justitia

Ifølge Radio24syv har politiet bekræftet en historie – der først kørte på www.trykkefrihed.dk – om, at en dansk mand er blevet sigtet har modtaget et bødeforlæg for overtrædelse af straffelovens § 266 b (racismeparagraffen). Mandens brøde består angiveligt i at afbrænde en Koran i sin have, filme det og lægge det op på Facebook med teksten: ” Tænk på jeres nabo, det stinker når den brænder”.

Umiddelbart forekommer det overraskende, at politiet tilsyneladende har valgt sigte manden at udstede bødeforlægget for overtrædelse af racismeparagraffen, der jo straffer ”Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse Læs mere

Læs mere: Er koran-afbrændinger strafbare?

Udfærdiget af Nyhedsrobot