Regeringen anfører i lovforslagets bemærkninger, at det er vurderingen, at lovforslaget ikke er i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention. Regeringen anfører i bemærkningerne samtidig, … Læs mere

Læs mere: De Radikale vil bremse hasteforslag om fremmedkrigeres pas

Udfærdiget af Nyhedsrobot