Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Tag Archives: Forvaring

Ostermunchner mod Tyskland, sagsnummer 36035/04

24/01/2015

Afgørelse af 22/03/2012

Forvaringsdømte skal have mulighed for at nedbringe deres farlighed og derved have adgang til anbefalet behandling. Ikke-krænkelse af artikel 5 under de konkrete omstændigheder.

RESUMÉ Sagen omhandlede den østrigske statsborger Franz Ostermünchner (herefter Klager), der efter en række domme for bl.a. røveri, voldtægt og seksuel misbrug af mindreårige, blev idømt […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Stummer mod Østrig, sagsnummer 37452/02, storkammeret

04/02/2013

Afgørelse af 07/07/2011

RESUMÉ Klager havde tilbragt 28 år af sit liv i fængsel. Under fængselsopholdet arbejdede klager bl.a. i fængslets køkken og bageri. Han var tilknyttet arbejdsløshedsforsikringsordningen […]

Udfærdiget af Justitsministeriet