Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Tag Archives: Bulgarien

Balogh mod Ungarn, sagsnummer 47940/99

18/02/2013

Afgørelse af 20/07/2004

RESUMÉ Sándor Balogh (B), en rejsende (Romaer/sigøjner), blev i 1995 afhørt af politiet på baggrund af en anmeldelse vedrørende manglende levering af nogle solgte brændsels-kuponer. […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Zeleni Balkani mod Bulgarien, sagsnummer 63778/00

19/10/2012

Afgørelse af 12/04/2007

Krænkelse af artikel 11, idet myndighederne i strid med national ret havde forbudt en gruppe af miljøforkæmpere at forsamle sig. Endvidere en krænkelse af artikel 13, fordi en 5-dages frist for domstolsprøvelse ikke var blevet overholdt.

RESUMÉ Sagen omhandlede Zeleni Balkani (Klager), en non-profit gruppe af miljøforkæmpere, som var imod myndighedernes træ- og planterydning omkring floden Maritza, fordi klager mente, at disse […]

Udfærdiget af Tobias Jensen