V: Menneskeretsdomstolen holder hånden over kriminelle udlændinge
Altinget.dk
Det er for Danmark og Europa vigtigt, at vi har internationale konventioner, såsom Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), hvor det enkelte individ er beskyttet imod overgreb fra staten. Dette er med til at sikre, at alle bliver behandlet

Læs mere

Læs mere: V: Menneskeretsdomstolen holder hånden over kriminelle udlændinge – Altinget.dk

Udfærdiget af Nyhedsrobot