Undersøgelse: Flere børn mener tortur er okay for at bekæmpe terror
DR Østjylland
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention blev vedtaget i Europarådet i 1950 for at beskytte menneskerettigheder og fundamentale frihedsrettigheder. Konventionen består i alt af 18 artikler herunder retten til at ytre sig frit, forbud mod tortur og

and more

Læs mere

Læs mere: Undersøgelse: Flere børn mener tortur er okay for at bekæmpe terror – DR Østjylland

Udfærdiget af Nyhedsrobot