Tibetsagen: 65 har søgt om erstatning for politiets lovbrud
NORDJYSKE
Straks efter indgrebene anlagde en håndfuld borgere retssag og krævede erstatning for overtrædelse af rundloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Heri er borgerne garanteret retten til at ytre sig og til at forsamle sig. Men politiet

Læs mere

Læs mere: Tibetsagen: 65 har søgt om erstatning for politiets lovbrud – NORDJYSKE

Udfærdiget af Nyhedsrobot