Tag ikke flere flygtninge ind, end vi kan integrere
Dagbladet Information
Måske er flygtningenes ret til familiesammenføringen blevet for rigeligt tildelt i FN’s Flygtningekonvention fra 1951 & Europarådets Europæiske Menneskerettighedskonvention fra 1950 – og især hvis flygtningen måtte være under 18 år gammel – men så

Læs mere

Læs mere: Tag ikke flere flygtninge ind, end vi kan integrere – Dagbladet Information

Udfærdiget af Nyhedsrobot