Skal folkeretten reformeres?
Berlingske
Tilsvarende indeholder Den europæiske Menneskerettighedskonvention ret til en retfærdig rettergang, ytringsfrihed, forbud mod tortur og slaveri og lignende regler, som de færreste af os vil være uenige i. Selvfølgelig må folkeretten ikke blive

Læs mere

Læs mere: Skal folkeretten reformeres? – Berlingske

Udfærdiget af Nyhedsrobot