Samuelsen ønsker reformer: Strasbourg undergraver folkelig opbakning
Altinget.dk
Regeringen har gjort det klart, at hovedprioriteten for formandskabet vil være at starte en kritisk diskussion af, hvordan den Europæiske Menneskerettighedskonvention fortolkes af Menneskerettighedsdomstolen. Vi kan ikke acceptere, når det for

and more

Læs mere

Læs mere: Samuelsen ønsker reformer: Strasbourg undergraver folkelig opbakning – Altinget.dk

Udfærdiget af Nyhedsrobot