Salen: Folketingsbeslutning om at skrive den europæiske
Altinget.dk
Med forslaget pålægges regeringen at fremsætte et lovforslag om, at den europæiske menneskerettighedskonvention bliver skrevet ud af dansk lovgivning, da dele af konventionen efter forslagsstillernes opfattelse strider imod dansk lovgivning

Læs mere

Læs mere: Salen: Folketingsbeslutning om at skrive den europæiske … – Altinget.dk

Udfærdiget af Nyhedsrobot