Regeringen vil give 1.900 umyndiggjorte mulighed for at stemme til folketingsvalg
DR
Men Højesteret vurderede, at det ikke var i strid med hverken grundloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller FN’s Handicapkonvention, at de fire personer blev nægtet adgang til at stemme ved folketingsvalget i 2015. Læs også

Læs mere

Læs mere: Regeringen vil give 1.900 umyndiggjorte mulighed for at stemme til folketingsvalg – DR

Udfærdiget af Nyhedsrobot