Regeringen får juridisk medvind til krav om håndtryk for statsborgerskab
Kristeligt Dagblad
I høringssvaret lyder det, at retspraksis efter instituttets opfattelse ”ikke giver grundlag for med rimelig sikkerhed at konkludere, at et krav om obligatorisk håndtryk vil være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som fortolket

Læs mere

Læs mere: Regeringen får juridisk medvind til krav om håndtryk for statsborgerskab – Kristeligt Dagblad

Udfærdiget af Nyhedsrobot