Professor: Regerings strafzoneforslag på gyngende grund
B.T.
… ved nogen handling at indlade sig på racediskrimination”. Også Den Europæiske Menneskerettighedskonvention dækker racediskrimination. – Så der vil være strenge krav til at retfærdiggøre sådan en lov fra regeringens side. Når vi er i

and more

Læs mere

Læs mere: Professor: Regerings strafzoneforslag på gyngende grund – B.T.

Udfærdiget af Nyhedsrobot