Politiet gav ulovlige ordrer ved Kina-besøg
Berlingske
Både Grundloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og politiloven er blevet tilsidesat af politiet i den generelle ordre. Men ingen ministre eller ansatte i Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Statsministeriet eller Hofmarskallatet

and more

Læs mere

Læs mere: Politiet gav ulovlige ordrer ved Kina-besøg – Berlingske

Udfærdiget af Nyhedsrobot