Nyt slags værgemål kan sikre handicappedes stemmeret
NORDJYSKE
Højesteret vurderer i sin afgørelse, at det ikke er i strid med hverken Grundloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller FN’s Handicapkonvention, at de fire personer ikke måtte stemme ved folketingsvalget i 2015. Ifølge Højesteret må

and more

Læs mere

Læs mere: Nyt slags værgemål kan sikre handicappedes stemmeret – NORDJYSKE

Udfærdiget af Nyhedsrobot