Nyt slags værgemål kan sikre handicappedes stemmeret
JydskeVestkysten
Højesteret vurderer i sin afgørelse, at det hverken er i strid med Grundloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller FN’s Handicapkonvention, at de fire personer ikke måtte stemme ved folketingsvalget i 2015. Ifølge Højesteret må personer

and more

Læs mere

Læs mere: Nyt slags værgemål kan sikre handicappedes stemmeret – JydskeVestkysten

Udfærdiget af Nyhedsrobot