Nervøs domstol sender burka-spørgsmål videre til de enkelte stater
Berlingske
Konkret drejer det sig om fire forskellige artikler i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – hvoraf de mest vigtige gælder retten til privat- og familieliv, tankefrihed og religion og forbud mod diskriminering. I den anden sag fra Belgien

Læs mere

Læs mere: http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&ct2=us&usg=AFQjCNG5z8_hNv-Vc34H7pRzC1IuB4A36g&clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&ei=XLNnWcjeLIS16ASPsLgY&url=https://www.b.dk/politiko/domstol-gaar-paa-listefoedder-i-burkasag?referrer%3DRSS

Udfærdiget af Nyhedsrobot