Ministerium advarer om muligt lovbrud i ny dagpengelov
Politiken
»Der er derfor en risiko for, at domstolene i en konkret sag vil anse forskelsbehandlingen af disse grupper for at være i strid med artikel 14 sammenholdt med artikel 1 i 1. tillægsprotokol i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention«, skriver

Læs mere

Læs mere: Ministerium advarer om muligt lovbrud i ny dagpengelov – Politiken

Udfærdiget af Nyhedsrobot