Ministerie advarer om muligt lovbrud i ny dagpengelov
TV 2
Der er derfor en risiko for, at domstolene i en konkret sag vil anse forskelsbehandlingen af disse grupper for at være i strid med artikel 14 sammenholdt med artikel 1 i 1. tillægsprotokol i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, skriver

Læs mere

Læs mere: Ministerie advarer om muligt lovbrud i ny dagpengelov – TV 2

Udfærdiget af Nyhedsrobot