Lille gennembrud: Rumænien vil tage to kriminelle hjem
Berlingske
Ifølge Højesteret overholder Rumænien ikke kravene i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Fængselscellerne i Rumænien er ganske enkelt for små, fastslog Højesteret i en principiel dom. Her slap tre kvinder og en mand for at blive udleveret

and more

Læs mere

Læs mere: Lille gennembrud: Rumænien vil tage to kriminelle hjem – Berlingske

Udfærdiget af Nyhedsrobot