Lektor om familiesammenføring: Danmark er allerede på vippen
NORDJYSKE
Min vurdering er, at den nuværende treårsregel er på vippen i forhold den Europæiske Menneskerettighedskonvention – både i forhold til retten til familieliv og forbuddet mod diskrimination. – Vi har at gøre med en persongruppe, som har fået

and more

Læs mere

Læs mere: Lektor om familiesammenføring: Danmark er allerede på vippen – NORDJYSKE

Udfærdiget af Nyhedsrobot