Kristian Thulesen Dahls åbningstale ved DF-årsmøde
Altinget.dk (abonnement)
Så sent som her i sommer vurderede Højesteret, at den Europæiske Menneskerettighedskonvention var til hinder for, at en flok rumænere kunne sendes hjem til retsforfølgning i en sag om grov menneskesmugling. Højesteret vurderede, at hvis de blev kendt …

Læs mere

Læs mere: Kristian Thulesen Dahls åbningstale ved DF-årsmøde – Altinget.dk (abonnement)

Udfærdiget af Nyhedsrobot