Irakers krav mod Forsvarsministeriet kom syv år for sent
NORDJYSKE
Landsretten udtalte, at forældelsesloven hverken generelt eller konkret er i strid med de rettigheder, der tilkommer irakeren i (…) Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, lyder det i dommen. I øvrigt bemærkes det, at Østre Landsret slet ikke

and more

Læs mere

Læs mere: Irakers krav mod Forsvarsministeriet kom syv år for sent – NORDJYSKE

Udfærdiget af Nyhedsrobot